Història local

SANT CUGAT DEL VALLÈS EN L’EDAT MODERNA (SEGLES XVII I XVIII)

Els contenciosos entre el Monestir benedictí de la vila i les universitats de Sant Cugat del Vallès i Capellades

Els treballs que presentem són el resultat de dos o tres anys de recerca sobre l’Edat Moderna a Sant Cugat, la qual va nàixer lligada al nostre interés per la hisenda municipal; recerca que donem per acabada.

Com és lògic, els estudis sobre la vila (ara ciutat) de Sant Cugat del Vallès, en la qual durant segles hi tingué una presència omnímoda un monestir benedictí, s’han decantat majoritàriament en les vicissituds del monestir en qüestió. Això sobretot pel que fa a les edats mitjana i moderna. Darrerament, Domènec Miquel i nosaltres mateixos hem començat a capgirar aquesta situació. Hem centrat la recerca en la vida vilatana, però quasi sempre relacionada amb el Monestir , ja que aquest, en concret el seu paborde major, fou el senyor jurisdiccional de la vila i terme fins a principis de segle XIX.

Aquí presentem quatre treballs que, precisament, parlen dels conflictes entre el Monestir i el conjunt d’habitants de la vila i terme, la Universitat, com se’n deia en termes jurídics, si més no fins al decret de Nova Planta. Tres estan relacionats directament amb Sant Cugat i un amb Capellades, pel fet que el paborde del Penedès del Monestir n’era senyor jurisdiccional.

Sant Cugat en l’Edat Moderna (segles XVII i XVIII)

 

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.